ZAPISY DO PRZEDSZKOLA

                                                                              witamy

 

WYSTARCZĄ CZTERY PROSTE KROKI ABY TWOJE DZIECKO STAŁO SIĘ PRZEDSZKOLAKIEM W PRZEDSZKOLU "KRAINA ZABAWY":

 

1. Rodzice/ Opiekunowie Prawni muszą zapoznać się z ofertą naszego przedszkola.

2. Następnie wypełniają Kartę Zgłoszenia dostępną poniżej.


Karta zgłoszenia >> pobierz


3. Po wypełnieniu karty należy dostarczyć ją do nas listownie lub osobiście.

Zapraszamy jednak do bezpośredniego kontaktu. Wówczas z przyjemnością pokażemy Państwu nasze przedszkole, salę zabaw oraz cały pakiet pomocy dydaktycznych, którymi dysponujemy.

4. Po pomyślnej decyzji Komisji Kwalifikacyjnej i przyjęciu dziecka do przedszkola zostaje zawarta umowa cywilno - prawna pomiędzy Przedszkolem a Rodzicami/Opiekunami Prawnymi dziecka.

Potem już tylko z wielką radością będziemy wyczekiwać na przybycie maluszków do Przedszkola!

 ZAPRASZAMY!

                                                                                                                   piro