Kadra

 
Jolanta Czerwińska - Organ Prowadzący
mgr Marcin Czerwiński - Dyrektor Przedszkola
                                                                                                                                  serce na doni
mgr Marika Majchrzak/ Nauczyciel wychowawca
 
mgr Sandra Lewandowska/ Nauczyciel wspomagający
 
Agnieszka Waliszewska/ Wożna 
 
Anna Wiatr /pomoc nauczyciela stażysta