Kalendarz wydarzeń

                          kids 1

W CIĄGU CAŁEGO ROKU BĘDĄ ORGANIZOWANE PONIŻSZE IMPREZY I PROJEKTY Z UDZIAŁEM DZIECI:

 

1. Program "Cała Polska czyta dzieciom"- cykliczne czytanie dzieciom przez zaproszonych gości (rodziców, dziadków).

2. Spotkania z artystami. Słuchanie muzyki- zapoznanie się z instrumentami muzycznymi.

3. Realizacja projektów edukacyjnych np. bezpieczny przedszkolak, edukacja żywieniowa dla przedszkolaków.

4. Program "Będę małym czytelnikiem". Założenie karty małego czytelnika. Czytanie przez bibliotekarki literatury dziecięcej.

5. Moje urodziny. Organizacja urodzin dla dzieci.

6. Spektakle teatralne na terenie przedszkola "Kraina zabawy".

7. Wycieczki i spacery związane z realizacją planowanej tematyki zajęć wg. miesięcznych planów pracy np. las, łąka, sady, boisko, sklepy, gospodarstwo rolne itp.

8. Wycieczki autokarowe.

9. Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.

10. Udział w konkursach organizowanych przez inne instytucje zewnętrzne.

11. Akcje edukacyjne organizowane przez instytucje współpracujące z przedszkolem. Programy ogólnopolskie.

12. Warsztaty lub zajęcia otwarte z udziałem rodziców.

13. Zbiórka charytatywna dla Domu Dziecka.

 

DOKŁADNE DATY POSZCZEGÓLNYCH SPOTKAŃ BĘDĄ NA GRUPIE FACEBOOK!!!                

                                                                                                                               drzewko marzen