Kadra

 
Jolanta Czerwińska - Organ Prowadzący
mgr Marcin Czerwiński - Dyrektor Przedszkola
                                                                                                                                  serce na doni
mgr Marika Staszak / Nauczyciel wychowawca
 
mgr Ewa Pomarańska / Nauczyciel wspomagający
 
Iwona Jeziorska / Pomoc nauczyciela oddziałowa
 
Klaudia Ostrowska / Pomoc nauczyciela stażysta